Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”), działający na rzecz Warszawskiego Holdingu Nieruchomości S.A. zaprasza do składania ofert na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Mazowieckiej 75 w miejscowości Łacha k/Serocka – Ośrodek Lipowy Przylądek.

Powierzchnia działki: 27 278 m.kw.

1. Przedmiot dzierżawy

Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę usług turystycznych i/lub rekreacji oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Specyfikacja techniczna powierzchni uwzględnia: domki letniskowe (7-segmentowy szeregowiec z pokojami dwuosobowymi, 10 domów bliźniaczych dwuosobowych, 11 domków wolnostojących pięcioosobowych
z kominkiem oraz domek wędkarza - liczba miejsc noclegowych 121), budynek recepcji, pawilonu klubowego, sali konferencyjnej, hydroforni oraz wiatę parkingową i kort tenisowy. Nieruchomość dysponuje 30 miejscami parkingowymi zlokalizowanymi na parkingu naziemnym.

 

2. Termin i miejsce składania ofert

Osoby zainteresowane] dzierżawą Nieruchomości mogą składać oferty w kancelarii Spółki: Polski Holding Nieruchomości S. A., budynek Kaskada, Al. Jana Pawła II 12, V piętro, 00-124 WARSZAWA z dopiskiem: Oferta na dzierżawę Ośrodka Lipowy Przylądek.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie w kancelarii Spółki, do godziny 13.00 do dnia 3 lutego 2023 r. W przypadku przesłania oferty pocztą pod uwagę będzie brana data jej wpłynięcia do Kancelarii Spółki. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

3. Pozostałe informacje

1)      Kontakt do opiekunów oferty: Aneta Wodyk e-mail: aneta [dot] wodykatphnsa [dot] pl, +48 573 083 641; Justyna Naumowicz e-mail: justyna [dot] naumowiczatphnsa [dot] pl, +48 519 513 732

2)      Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu: www.lipowy-przylądek.pl

3)      Informacje o wizji lokalnej: dzierżawioną nieruchomość można oglądać, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin.

 

Zdjęcie oferty: